Anleggsleder

Vi søker anleggsrørlegger, maskinfører/grunnarbeider
18. april 2018

SN Entreprenør a.s. ble etablert i 2014. Vi er i dag 18 ansatte. Firmaet er lokalisert på Sunndalsøra, i Møre og Romsdal. Firmaets arbeidsoppgaver er innenfor tradisjonell anleggsvirksomhet.

Markedsområder er både lokalt og ellers i Norge

 

For å styrke og videreutvikle vår virksomhet ønsker vi å knytte til oss nye medarbeidere.

Anleggsleder

Hovedoppgave vil være anleggsledelse, herunder planlegging, innkjøp, kontrahering og oppfølging av underentreprenører, fremdrift, og økonomisk oppfølging.

Stillingen tilkommer ansvar for koordinering av selskapets mannskap og maskinressurser.

Anleggsleder rapporterer til daglig leder og vil være en del av bedriftens lederteam.

 

Vi ønsker en medarbeider med disse kvalifikasjoner:

–    Relevant ingeniørutdannelse eller tilpasset realkompetanse tilegnet på annen måte.
Det kreves ledererfaring fra tilsvarende nivå, og erfaring innen området vi arbeider
opp mot.

–        Bred erfaring fra andre selskap i bygg og anleggsbransjen

–        Gode kunnskaper på prosjektverktøy og generelle IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

–        Selvstendig, grundig og resultatorientert

–        Fokus på kundebehov, KS /SHA og gjennomføringsevne

–        Stor arbeidskapasitet, teamorientert og evne til å motivere og inspirere øvrige medarbeidere

–        Åpen og utadvendt

 

For den rette kan vi tilby en utfordrende stilling med innflytelse på selskapets fremtidige drift og utvikling.

      Lønn, pensjonsordning, bilordning og øvrige betingelser etter nærmere avtale.

 

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:    

 

Gunnar Erik Walseth Tlf 90 66 26 34