Rv 70 Tingvoll – Meisingset

Gang og sykkelveg Ålvundeid
21. februar 2018
Industrikaia
4. januar 2018

Rv 70 Tingvoll – Meisingset

  • P-1352 og P-1356
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • UE for: Johs J. Syltern
  • Beskrivelse: To kontrakter på til sammen 9300 m ny riksveg, samt ca 3 km sideveger og drøye 2 km gangveger.
  • Oppstart: 01/2017 (Del 1) og 06/2017 (Del 2)