Surnadal trafostasjon

Pilotvegen
21. februar 2018
Håsen overløpsledning
21. februar 2018

Surnadal trafostasjon

  • P-1339
  • Byggherre: Statnett
  • UE for: Johs J. Syltern.
  • Beskrivelse: Bygging av adkomstveg og opparbeidelse av tomt.
  • Oppstart: Mai.2017